logokop5

 

 “Van krijtje naar digibord”

Een tentoonstelling over het basisonderwijs in Alphen van na de Tweede Wereldoorlog tot heden.

U leest het goed. Er komt een expositie over het Alphens basisonderwijs van 1945 tot heden.
Op dit ogenblik wordt de expositieruimte in ons Oudheidkundig Streekmuseum nog ingevuld door de schilderijen van Fred Zoon. Zijn tentoonstelling loopt af op donderdag 14 juni.
Op 24 juni starten we dan met de tentoonstelling over het onderwijs:
“Van krijtje naar digibord” en die zal doorlopen tot november 2018.

Al bij de voorbereidingen waren vele mensen enthousiast. Op onze oproep via Ons Weekblad voor materialen en foto”s werd flink gehoor gegeven. De belangstelling voor dit onderwerp bleek groot. We kregen vele foto’s (groepsfoto’s en schoolfoto’s) toegestuurd. Bovendien mochten we ook nogal wat materialen ontvangen, zoals: schriften, mappen, boeken, rapporten e.d. Met de materialen die in het museum al aanwezig zijn, kunnen we een mooie tentoonstelling opbouwen.

U kunt tijdens het bezoek aan ons museum de foto’s bekijken en ook in boeken en mappen bladeren. Bovendien kunt u eventueel ook nog uw verhaal kwijt en een “vriendenboekje”. En kunt u nog met een kroontjespen schrijven?

Tijdens de voorbereiding is er ook een boekwerk ontstaan over de geschiedenis van het Alphense basisonderwijs. Dat is gebeurd in een A-B-C-vorm. Daarin wordt op een meer anekdotische wijze vorm gegeven aan deze periode in de Alphense onderwijsgeschiedenis. Dit boekwerk is bij het museum ook te koop.

Wij willen u graag verwelkomen bij uw bezoek aan ons museum tussen 24 juni en november 2018. Het museum is elke donderdagmiddag geopend van 13.30 – 16.30 uur. Ook zijn we open elke tweede en vierde zondag van de maand op dezelfde tijden. In de maanden juli en augustus zijn we iedere zondag open.

meisjesschool