Bestuur Stichting Streekmuseum Alphen

Vanaf 05-10-2016 interim:

 

Toon Timmermans          voorzitter

Jan de Witte                   penningmeester

Wil van de Wiel               lid

Louis van Bergen            lid